Evolution Gaming kjøper NetEnt

Den virkelig store nyheten på onsdag 24. juni 2020 var nyheten om at Live Casino-spesialisten Evolution Gaming har gjort en avtale med den svenske spillutvikleren NetEnt om å ta over 90% av driften. Evolution Gaming legger £1.6bn på bordet. Noe som tilsvarer rundt 19 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Evolution Gaming kjøper opp NetEnt

I en kunngjøring fra Evolution Gaming blir det opplyst følgende:

Evolution Gaming Group AB har annonsert et offentlig tilbud til aksjonærene i NetEnt AB om å selge alle sine aksjer i NetEnt til Evolution i bytte mot 0.1306 Evolution-aksjer for hver aksje i NetEnt en aksjonær har. Tilbudet inkluderer både de unoterte aksjene i kategori A og aksjene i kategori B som er tatt opp til handel på Nasdaq Stockholm. Evolution Gaming vil ikke endre på tilbudet.

Tilbudet fra Evolution Gaming til NetEnt i korte trekk

 • Evolution Gaming tilbyr 0.1306 Evolution-aksjer for hver aksje i NetEnt.
 • Evolution Gaming vil ikke endre på tilbudet
 • Tilbudet verdsetter hver aksje i NetEnt til 79,93 SEK og alle aksjer i NetEnt til cirka 19,6 milliarder svenske kroner.
 • Tilbudet representerer en prosentsats på 43 prosent sammenlignet med sluttkursen for NetEnt-andelen av kategori B på Nasdaq Stockholm 23. juni 2020 (som var den siste handelsdagen før kunngjøringen om Tilbudet) og en prosentsats på 72 prosent sammenlignet med den volumvektede gjennomsnittsprisen per NetEnt-aksje i kategori B på Nasdaq Stockholm i løpet av de 30 siste handelsdagene til og med 23. juni 2020.
 • Styret i NetEnt anbefaler enstemmig aksjonærene i NetEnt å akseptere tilbudet.
 • Aksjonærer som totalt direkte eller indirekte kontrollerer 21,02 prosent av alle aksjer og 45,02 prosent av alle stemmer i NetEnt har forpliktet seg til å akseptere tilbudet. I tillegg har visse styremedlemmer i NetEnt som direkte eller indirekte kontrollerer 8,48 prosent av alle aksjer og 23,20 prosent av alle stemmer i NetEnt gitt uttrykk for at de har til hensikt å påta seg å akseptere tilbudet.Gjennomføringen av tilbudet er betinget av at blant annet tilbudet blir akseptert av aksjonærene i en slik grad at Evolution blir eier av mer enn 90 prosent av aksjene i NetEnt (på fullt utvannet grunnlag) og at en ekstraordinær generalforsamling i Evolution vedtar å gi styret fullmakt til å beslutte om utstedelse av antall aksjer i Evolution som Evolution skal betale mot vederlag til aksjeeierne i NetEnt som aksepterer tilbudet. Aksjonærer som totalt kontrollerer omtrent 32,53 prosent av alle aksjer og stemmer i Evolution, har uttrykt at de er positive til Tilbudet og at de har til hensikt å stemme for styrets forslag om fullmakt til å utstede aksjer.
 • Evolution vil offentliggjøre et tilbudsdokument vedrørende Tilbudet rundt 14. august 2020. Akseptperioden for Tilbudet vil starte på rundt 17. august 2020 og utløpe rundt 26. oktober 2020.

NetEnt kjøpte Red Tiger i 2019

Dette er det andre store oppkjøpet som skjer på kort tid. NetEnt kjøpte selv spillutvikleren Red Tiger i 2019. En avtale som den gang kostet dem 223 millioner pund – som tilsvarer nesten 2,7 millarder norske kroner!

Bakgrunn for oppkjøpet av NetEnt

I annonseringen av tilbudet Evolution Gaming kom med til NetEnt ble det også opplyst om bakgrunnen for oppkjøpet av NetEnt. De har en langsiktig strategisk mål om å bli ledende innen casinobransjen, og forklarer det i stikkord på denne måten:

 • Dette er en milepæl som vil fremskynde Evolution Gaming mot å bli verdensledende innen online spillindustrien.
 • Sammenslåingen av Evolutions ledende posisjon i Live Casino med NetEns sterke posisjon i online spilleautomater vil skape en best-i-klasse B2B-leverandør med kapasitet til å drive digitaliseringen av den globale spillindustrien (90 prosent av den globale casinobransjen er fremdeles landbasert).
 • Det amerikanske markedet har potensiale til å bli Evolutions største marked over tid etter hvert som enkeltstater regulerer. Sammenslåingen av Evolutions eksisterende Live Casino-tilbud gjennom det eksisterende New Jersey-studioet, samt de planlagte studioene i Pennsylvania og Michigan, med NetEns sterke amerikanske tilstedeværelse i online spilleautomater, vil akselerere denne utviklingen og raskt få selskapets posisjon inn i det amerikanske spillmarkedet online.
 • Den kombinerte produktporteføljen vil inkludere noen av verdens mest populære Live Casino- og online spilleautomater og generere inntektsoppgang gjennom kryssalg og forbedret distribusjon via begge selskapenes kundegrunnlag, med tettere kundepartnerskap og ytterligere geografisk spredning av selskapenes produkter som resultat. Området for det kombinerte tilbudet vil gi betydelige oppsider til kunder og spillernes opplevelse, samt muliggjøre nye samarbeid mellom utviklingsressurser i verdensklasse.
 • Kombinasjonen forventes å resultere i årlige kostnadsbesparelser på omtrent 30 millioner euro, sammenlignet med det samlede kostnadsgrunnlaget for NetEnt og Evolution fra første kvartal i 2020. Dette inkluderer kostnadsbesparelser på cirka 150 millioner svenske kroner som NetEnt allerede har opplyst om.
 • Det kombinerte selskapet vil bli en ledende online spillleverandør med en sterk plattform for internasjonal vekst og ekspansjon, både organisk og gjennom ytterligere oppkjøp.

Kommentarer om avtalen fra styrelederne

Jens von Bahr, styreleder for Evolution Gaming, sier følgende:

“Denne strategiske avtalen markerer et betydelig skritt mot Evolutions langsiktige visjon om å bli den globale markedslederen i online casinoindustrien. Kombinasjonen av Evolutions sterke tilbud i Live Casino med NetEns ledende posisjon innen online spilleautomater vil resultere i en portefølje i verdensklasse av online spill som vil gjøre oss i stand til å tjene et voksende kundegrunnlag. Videre vil NetEns etablerte amerikanske posisjonering kombinert med Evolutions eksisterende amerikanske studioer og «først-til-regulerte markedsstrategi» sette oss i en gunstig posisjon til å utnytte den pågående reguleringen i Nord-Amerika.»

Mathias Hedlund, styreleder i NetEnt, har følgende å si om avtalen:

«NetEnt har nylig forbedret sine teknologiske- og produktutviklingsmuligheter og dermed vekstutsiktene. Samtidig har selskapet nådd en sterk posisjon i USAs stater som har åpnet for online casino. Med denne avtalen er det unike muligheter for å forme en ledende global B2B-leverandør av online casino, og dra nytte av markedsutviklingen med fortsatt digitalisering og sterk vekst, spesielt i Nord-Amerika. Evolutions posisjon innen Live Casino kombinert med NetEns posisjon innen online spilleautomater vil skape et selskap som er godt posisjonert til å ta betydelige markedsandeler. Gjennom denne transaksjonen begynner et nytt kapittel i utviklingen av mer underholdende nettcasino, til beste for spillere, operatører, ansatte og aksjonærer. ”

Dine casinoer vil bli slettet

Er du sikker?