Kindred avvist av Høyesterett i tvist med Lotteri- og stiftelsestilsynet

Av Eivind
Publisert 15.July 2021
Kindred avvist av Høyesterett i tvist med Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kindred Group har fått et nytt tilbakeslag i sin langvarige tvist med Lotteri- og stiftelsestilsynet etter at Norges høyesteretts ankeutvalg nektet å høre den juridiske utfordringen.

Dommerne som vurderte saken mente at det ikke var noen “tilstrekkelig grunn” for Høyesterett til å avholde en fullstendig behandling i tvisten, som ville ha gjennomgått tidligere kjennelser av Oslo lagmannsrett og av Oslo byrett.

Komiteen siterte forutsetningen i tvisteloven, som sier at anke bare kan ankes i saker “hvis betydningen strekker seg utenfor omfanget av den aktuelle saken” eller hvis det er viktig av andre grunner som er bestemt av Høyesterett.

Komiteens tjenestemenn vurderer også det opprinnelige kravet, begrunnelsen for anken, herunder vurderes hvilke feil som kan ha blitt gjort i den første anvendelsen av norsk lov og faktagrunnlaget for kjennelsen.

Screenshot av Kindred sitt kontor
Skjermbilde av Kindred sitt kontor.

Ankeutvalget avviste saksbehandlingen

Tvisten mellom Kindred og Lotteri- og stiftelsestilsynet strekker seg tilbake i april 2019. Saken går på at datterselskapet kalt Trannel fikk en markedsekskluderingsordre om å forlate det norske markedet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet sa at spill som ble tilbudt på nettsidene Unibet, Maria Casino, Storspiller og Bingo.com var rettet mot norske spillere ved å tilby innskudd og premier i norsk valuta, sammen med kundeservice på norsk.

Lotteri- og stiftelsestilsynet sa etter en vurdering at det var “åpenbart” at nettsidene til Unibet, Maria Casino, Storspiller og Bingo.com “tydelig var rettet mot det norske markedet” og derfor i strid med norsk lov.

Kindred Group utfordret og sa at retten til å tilby pengespill i Norge var garantert i henhold til EØS-lovgivningen, og at Lotteri- og stiftelsestilsynet ikke kunne hindre det på grunn av lisensen gjennom Malta Gaming Authority.

Tidligere anker avslått i 2020 – avvist av Høyesterett i 2021

Denne anken ble senere avslått av lotterimyndigheten (Lotterinemnda) som dømmer klager og opererer under det norske kulturdepartementet i mars 2020.

Tidligere anker i Oslo byrett og deretter en tredje utfordring i lagmannsretten i Oslo slo til i mars 2021, med Kindred som tok saken opp den norske juridiske kjeden til Høyesterett, ble avvist i denne siste avgjørelsen.

Kindred Group Norway Public Affairs Manager Rolf Sims hadde følgende å si etter at kjennelsen var klar: ”Vi er skuffet over at Høyesterett har valgt å ikke behandle Tranells anke i saken, da den reiser mange hovedspørsmål angående Statens lotterimyndighet med nasjonal lovgivning utenfor norsk territorium.”

“Vi vil imidlertid understreke at til tross for myndighetens innsats har vi ikke opplevd et skifte i norske spilleres ønske om å søke underholdning ved å spille online utenfor Norge, men innenfor EU, for å få tilgang til mer varierte spilltilbud og bedre odds,” la han til.

Kilde: EGR Global