Monopolmodellen i Finland kan bli droppet

Av Eivind
Publisert 21.april 2023
Rapport taler til fordel for vraking av spillmonopolet

Dersom en lisensordning trer i kraft i Finland, kan kanskje Norge være neste på listen?

Monopolmodellen i Finland kan bli droppet

Den finske regjeringens studie av et potensielt nytt multilisensiert spillmarked har antydet at endringer vil være nødvendig for å forbedre kanaliseringen i det nordiske markedet.

I januar 2023 etablerte innenriksdepartementet et eget utvalg som skulle lede forskningsprosjektet, og panelet har levert sine funn etter en forstudie som undersøkte fem internasjonale spillmarkeder.

Panelet har studert flere lands lisenssystem – Norge står igjen som eneste statseide monopolsystem med Norsk Tipping og Rikstoto.

  • Utredning om overgang til nytt lisenssystem ferdigstilt.
  • Ny rapport kartlegger alternative modeller for lisenssystemet.
  • Norge alene om statseid monopolsystem.

Forskningen støtter endringer

Etter de fire månedene med forskning, konkluderte panelet med at uten endring av det nåværende monopolsystemet i Finland med det statseide spillselskapet Veikkaus, ville kanaliseringsraten ikke forbedres.

«Det er usannsynlig at kanaliseringsevnen til Finlands enerettssystem vil bli betydelig styrket i nær fremtid uten endringer i gjeldende regulering», sier det finske innenriksdepartementet i en uttalelse.

Rapport viser tapte inntekter og mindre spillerbeskyttelse

Veikkaus bekreftet nylig at de har bare 50% av online markedsandelen i Finland, til tross for at monopolsystemet er på plass.

Forskergruppens forskning viser at mellom 500 og 550 millioner per år går tapt til utenlandske spillselskaper som aksepterer finske spillere.

Spillerbeskyttelse vil også forbedres. Gjennom det nye lisenssystemet vil ansvarlig spill være mer kontrollert. 

Når Finland går over til lisensmodellen, vil utenlandske spillselskaper få lisens for sin virksomhet og betale skatt til Finland. Samtidig vil også driften være under tilsyn av finske myndigheter.

Norge er unntaket med statlig monopol

Forskningspanelet studerte lovgivningen i Sverige, Danmark, Norge, Nederland og Frankrike i denne rapporten, med Norge som det eneste landet som opererer med et monopolsystem via statseide Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.

Dersom den endelige beslutningen om endring trer i kraft i Finland, kan man spørre seg om hvor lenge Norge fortsatt vil være det eneste landet med eget monopol for casinospill?

Kilde: EGR Global

Siste nyheter